HOME Witamy na stronie Stada Ogierów w Klikowej
  DZIERŻAWA
OFERTA
WYSTAWY
POKAZY
SPORT
POWOZY
HISTORIA

webmaster BT

STADO OGIERÓW
"Białka" Spółka z o.o.
ZAKŁAD: STADO OGIERÓW KLIKOWA
33-102 Tarnów, ul. Klikowska 304
tel. (014) 626-67-05, fax (014) 626-63-02

sosp_klikowa@interia.pl


Zaprzęg 12-tu ogierów na XII Tarnowskiej Paradzie Konnej


Stado Ogierów Klikowa obejmuje swym zasięgiem teren trzech województw:
śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Według danych statystycznych na tym obszarze utrzymywanych jest około 24% wszystkich koni w Polsce. Jako Stado Ogierów obsługujące hodowlę na największym terenie, dysponuje odpowiednią liczbą wysokiej jakości ogierów różnych ras. Obecnie w jego ewidencji znajduje się 80 ogierów, w tym: konie małopolskie, śląskie, huculskie, szlachetnej półkrwi a także zimnokrwiste, czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej. SO Klikowa gospodaruje na 64 ha gruntów, z czego 42 ha przeznaczone jest pod uprawę zbóż.
Od 1988 roku dyrektorem SO jest mgr inż. Andrzej Goraus.

Małgorzata Wardzała na Oparze Marcin Goraus na Komplemencie


do góry