HOME Witamy na stronie Stada Ogierów w Klikowej
  DZIERŻAWA
OFERTA
WYSTAWY
POKAZY
SPORT
POWOZY
HISTORIA

Miejscowość Klikowa, obecnie dzielnica Tarnowa, do 1944 roku należała wraz z całym otoczeniem miasta do dóbr tarnowskich ks. Romana Sanguszki, ostatniego właściciela klucza. Centrum tych dóbr były Gumniska, gdzie dziś dawny pałac książęcy, otoczony dobrze utrzymanym parkiem mieści zespół szkół średnich.
Gumniska to część znakomitej stadniny koni czystej krwi arabskiej w Sławucie na Podolu, największy rozkwit i rozgłos osiągnęła ona w okresie międzywojennym, kiedy stała się czołową prywatną stadniną w naszym kraju. Teren obecnie zajmowany przez Stado Ogierów Klikowa to dawna źrebięciarnia ks. Sanguszki. Przed II wojną światową obiekty służyły jako wychowalnia koni półkrwi, głównie typu gidran.
Po wojnie majątek został przejęty przez państwo i włączony do Stadniny Koni Chyszów.


1990 rok - podczas przeglądu hodowlanego ogierów

SO Klikowa należy do najmłodszych w kraju, bo zostało założone w 1955 roku, kiedy zabudowania źrebięciarni przerobiono i zaadaptowano dla jego potrzeb.
Przedsiębiorstwo powstało decyzją Ministerstwa Rolnictwa, częściowo na bazie zlikwidowanego wtedy Stada Ogierów w Drogomyślu w powiecie cieszyńskim, po którym przejęto konie i teren oraz zatrudniono część ludzi.

Kolejni dyrektorzy SO Klikowa:
Jan Andraszek od 1.01.1955 do 30.06.1966 r.
inż. Adam Niedziałkowski od 1.07.1966 do 31.03.1988 r.
mgr inż. Andrzej Goraus od 1.04.1988 r.
Funkcję zootechnika i zastępcy dyrektora pełnił od 1957 do 2008 r. pan Stanisław Rowiński.
Od 1 lipca 2003 roku SO Klikowa zostało włączone do Stada Ogierów w Białce.Mariusz Wajda na koniu Jam


do góry